Německo: konopný klub

Konopné společenské kluby „jsou důležitou součástí boje proti černému trhu“. Pěstitleské kluby jsou sdružení pěstitleů konopí.

CZ Klub

Nastavená pravidla pro konopné kluby a jejich členy.

 • Kluby musí být registrovány jako sdružení nebo družstva ani nadace nebo společnosti nejsou povoleny.
 • Členové představenstva nesmí mít záznam v trestním rejstříku za drogovou trestnou činnost.
 • Klub nesmí být obytnou budovou a nesmí mít nápadné označení. Konopná kluby nesmí být volně přístupné.
 • Klub nesmí účtovat žádnou kupní cena za konopí a kluby se musí financovat samy ze svých členských příspěvků.
 • Klub nemůže pěstovat neomezené množství, ale pouze přesně pro potřeby jeho členů. Všechno konopí, které vyprodukuje navíc musí být zničeno.
 • Pěstovat, zalévat, hnojit a stříhat rostliny smí pouze členové klubu. Tyto práce nesmějí vykonávat žádní placení zaměstnanci.
 • Reklama je zakázána, stejně jako konzumace konopí na místě a 100 metrů kolem vchodu.
 • Od škol, hřišť a dalších zařízení pro děti a mládež musí být zachována vzdálenost minimálně 200 metrů, aby byla zajištěna bezpečnost dětí a mladistvých.
 • Klub musí mít proškoleného preventistu. Ten musí vždy upozorňovat na nebezpečí, která mohou být spojena s užíváním konopí, například letákem při jeho výdejích.
 • Kontroly budou minimálně 1x za rok. Různé spolkové státy, mohou mít jiná pravidla.
 • Členové musí žít v Německu po dobu alespoň šesti měsíců a členství musí být platné po dobu minimálně tří měsíců. Opatření má dle Spolkového ministerstva vnitra zabránit drogové turistice.
 • Konopí si musíte osobně vyzvednout na místě a předložit svou členskou kartu a oficiální průkaz totožnosti s fotografií.

Informací není nikdy dost.

Limity konopného klubu. Klub může mít maximálně 500 členů. Klub může vydat maximálně 25 gramů na člena denně a maximálně 50 gramů na člena měsíčně. Pro 18 až 21leté je to 30 gramů měsíčně s maximálním obsahem 10% THC. Členové nesmí předávat konopí dalším osobám. Kluby jsou neziskové. Kluby mohou poskytovat členům semena a řízky pro domácí pěstování maximálně sedm semen, nebo pět řízků za měsíc na člena.

Od 1. července je možné registrovat konopné kluby. Jak už to v Německu bývá i toto nové nařízení přichází s mnoha detaily a spoustou byrokracie. Je důležité dělat vše správně.
První sklizeň se uskuteční nejdříve v prosinci.
Odhaduje se, že v prvním roce bude založeno kolem 1000 sdružení a v dalších letech 500. Je možné, že počet spolků bude omezen na jeden na 6000 obyvatel.

Asociace konopných klubů

Sdružení zakladatelů, členů a příznivců konopných klubů..

Odkaz

Další pravidla a povinnosti

Licence

Kluby musí požádat o licenci a získání může trvat maximálně tři měsíce. Povolení pak platí sedm let a lze jej prodloužit o dalších pět let.

Obaly

Obal musí být neutrální (nelákat ke konzumaci děti ani dospělé) a etiketa musí obsahovat informace jako hmotnost, odrůdu, průměrný obsah THC a upozornění na rizika konzumace.

Poskytování informací

Klub musí poskytovat informace o počtu členů, umístění, velikosti pěstebních ploch, očekávaných ročních výnosech konopí, bezpečnostních opatřeních a koncepci ochrany zdraví a mládeže.

Formy konopí

Povolené formy konopí jsou sušené květy a listy (konopí) a separovaná pryskyřice (hašiš). Směsi s tabákem, nikotinem nebo potravinami jsou zakázány.

Řízení a konopí

5. července 2024 schválila Spolková rada konečný zákon s předpisy o konopí pro řidiče a cestující. Pro THC v krvi řidiče platí limit 3,5 nanogramu na mililitr, podobně jako limit 0,5 promile pro alkohol.

Mariana Cannabis

je zastřešující organizace pro zhruba 180 budoucích konopných klubů po celém Německu. Má již kolem 20 000 členů.